Thursday, February 01, 2007

Femke, kom je partij in.


Tsja, dan houd je het natuurlijk ook niet meer vol, zo'n weblogpauze. Als het rommelt in je eigen partij. Dat doet het overigens al een tijdje (zie hieronder). Anderhalve week geleden kwam een groep GroenLinksers in Utrecht bijeen om over de verkiezingsnederlaag te spreken. De onvrede spitste zich met name toe op de snelle terugtrekking uit de formatie. Daarover is een motie (PDF) geformuleerd die aanstaande zaterdag op het congres in stemming zal komen.

Halsema gaat in het Volkskrantartikel in de verdediging en klinkt zelfs een klein beetje verongelijkt ("Ik denk soms wel eens: met zulke vrienden heb je geen politieke vijanden meer nodig"). Dat doet ze wel eens vaker en die toon klinkt ook wel eens uit de kamerfractie. Maar dat soort gevoelens, hoe terecht of onterecht ook, kun je denk ik beter voor je houden: als je ze uitspreekt leveren ze weinig op. Sterker, de mensen die je wel willen steunen, worden dan min of meer gedwongen in dat beeld van miskende partijleider meegaan en dat is voor niemand goed.
Er is al veel gezegd over de zetel verlies, ook hier, en hier en ik ga niet alles herhalen. Ik ga vandaag alleen even dat ene puntje oppakken: communicatie. Want daar wringt toch iets.

Moedig en visionair.... Met de notitie Vrijheid Eerlijk Delen werd een koerswijziging ingeslagen. Dat was -okee, daar gaan we weer- moedig en visionair. Er werden voorstellen gedaan voor een stelsel voor sociale zekerheid dat niet zozeer gebaseerd was op inkomenszekerheid, maar op participatie. Dat houdt je kennis en vaardigheden op peil en die zijn het belangrijkste dat je op de arbeidsmarkt hebt. Die worden in de toekomst alleen maar belangrijker. Op zich was die notitie een schoolvoorbeeld van vernieuwing: niet terugvallen op het verdedigen van oude zaken, maar verder kijken dan je neus lang is.

...maar te weinig discussie. Maar wat gebeurde vervolgens? De notitie werd de partij in gegooid en in plaats van dat een partijbrede discussie werd gevoerd, werd ze na een paar bijeenkomsten aan het congres voorgelegd. Het schuren en slijpen aan zo'n nota, het ontdekken waar de zwakke punten zitten en uitvinden hoe je je ideeën aantrekkelijk moet presenteren, dat is achterwege gebleven. Er is te weinig moeite gedaan om dat begrip 'participatie' aantrekkelijk neer te zetten en duidelijk te maken dat dat ook zekerheid zou betekenen voor mensen. En er is teveel de confrontatie gezocht met de tegenstanders, die werden weggezet als 'oud-links'. Uiteindelijk werd de notitie wel aangenomen, en het leek wel alsof het klusje geklaard was maar daaronder broeide het. En dat wreekt zich nu.

Terugkerend probleem. Dat is een terugkerend probleem bij de partijtop. De afgelopen tijd deed ze er vooral het zwijgen toe en dat krijgt ze nu op haar brood. De verkiezingsnederlaag bijvoorbeeld leidde, anders dan bij de PvdA bijvoorbeeld, niet tot het instellen van een commissie met een brede onderzoeksopdracht. Enkel de campagne wordt geëvalueerd - maar dáár waren nu juist de minste klachten over. De zetel verlies wordt afgedaan met "tsja, we gaan nu eenmaal in tegen de tijdgeest". Dat is natuurlijk niet voldoende: je faalt blijkbaar in het overtuigen van mensen en dat is nou net de toetssteen van politiek.

Nieuwe kans. Moedig en visionair zijn is op zich geen kunst. Dat kan ik natuurlijk ook, 's avonds laat als niemand kijkt - of op een leuk weblogje :-). Het is de kunst om anderen mee te krijgen. Dan pas maak je het verschil. En in dat opzicht heeft Halsema de klus nog niet helemaal geklaard. Heel voorzichtig laat ze wel al blijken niet helemaal doof te zijn voor de kritiek die recentelijk is geuit. De komende tijd komt een nieuwe kans. De partij gaat haar beginselprogramma onder de loep nemen en Halsema zal zeker met een stuk komen. Ik hoop dat ze dat niet van achter haar bureau gaat doen. Ik hoop dat Femke persoonlijk on tour gaat langs de GroenLinks-afdelingen om de nieuwe lijn van GroenLinks door te spreken. Hoeft niet met de aardgasbus. Mag ook met de hybride.

naschrift: onafhankelijk van elkaar blijken David en ik eenzelfde mening te hebben geventileerd....