Wednesday, January 11, 2006

Nieuw woord voor 2006: be-sluit-vor-mings-pro-ces-pro-ble-ma-ti-se-ring.

Is het nog nog spannend of begint het genant te worden? Ik vrees het laatste. D66-2e Kamerlid Bert Bakker gelooft niet dat het kabinet een uitzending van militairen naar het zuiden van Afghanistan overleeft. ,,Of het kabinet komt tot inkeer en besluit niet te gaan. Of het kabinet komt er niet uit en klapt uit elkaar'', zegt hij in Elsevier. Bakker vindt het ,,ondenkbaar'' dat een missie met zoveel risico's genoeg heeft aan de steun van een kleine meerderheid in de Kamer. Maar zelfs als er een ruime meerderheid met steun van de PvdA ontstaat, dan is dat nog niet acceptabel voor de democraten. ,,Want die steun wordt dan niet gegeven op inhoudelijke, maar op machtspolitieke gronden. Dan hebben we een kabinetsprobleem, want het lijkt mij vrij ondenkbaar dat D66 in zo'n kabinet wil blijven.'' Lache! Bert Bakker doet toch àlles op machtspolitieke gronden? Wat was eigenlijk de inhoudelijke reden van D66 om tegen te zijn?

,,Het gedonder over de missie moet nu maar eens afgelopen zijn,'' zei het zichtbaar geïrriteerde PvdA-Kamerlid Koenders. ,,Het kabinet moet zich niet langer laten gijzelen door de interne machtstrijd van D66. Premier Balkenende moet nu een besluit nemen, voor of tegen de missie.'' Daarmee bevestigt Koenders mijn theorie dat het hele gedoe is ontstaan vanuit een machtsstrijd in D66 tussen Dittrich en Pechtold om het lijsttrekkersschap. Dittrich heeft Pechtold in een benauwde positie te gemanouvreerd door zelf al met een anti-standpunt te komen voordat de zaak in het kabinet besproken was. Pechtold kon moeilijk tegen stemmen omdat een dergelijk kabinetsbesluit unaniem moet zijn. En Bertje Bakker -volgens mij een trouwe secondant van Dittrich- voert de druk nog een beetje op.

Afijn, deze week zou Balkenende de knoop doorhakken. Ik ben benieuwd. Er komt al wat beweging, want de VVD wil nu wèl debatteren over Afghanistan -eerder wilde ze dat niet omdat ze -net als de PvdA- vond dat er eerst een echt kabinetsbesluit moest liggen. En het CDA overweegt haar eis dat er een twee-derde Kamermeerderheid vóór uitzending moet zijn, in te trekken. Die had ze gesteld om de PvdA onder druk te zetten zich uit te spreken. De PvdA zwijgt. Maar dat zijn we intussen van haar gewend.

Nou wat zei ik? We gaan naar Afghanistan, we gaan naar Afghanistan, we gaan....