Friday, December 16, 2005

Sam Pormes deel 3

(Eerdere afleveringen hier en hier).
Morgen vergadert de Partijraad van GroenLinks over de kwestie-Sam Pormes. Het is een beetje een rare partijraad. Volgens de Statuten en het huishoudelijk reglement van GroenLinks moet namelijk de Geschillencommissie van GroenLinks eerst uitspraak doen over het door het Partijbestuur uitgesproken royement. Dan pas is de Partijraad aan de beurt. Maar ja, als tien of meer leden vragen om een bijeenkomst van de Partijraad, moet die ook belegd worden.
Deze bijeenkomst komt dus te vroeg. Partijraadslid David Rietveld heeft dan ook een motie voorbereid van een dergelijke strekking, samen met Arnoud Boer en Machiel de Vries.

Update: Inmiddels is er ook een site van 'veronruste GroenLinksers'. De initiatiefnemers, Mellouki Cadat, Kees Kalkman en Lin Tabak, vinden dat de partij "veel te veel de agenda van HP/De Tijd heeft gevolgd". Zij vinden dat "aanvallen van buitenaf voortaan gepareerd moeten worden vanuit een eigen opvatting van wat kan en kon - binnen de relevante context; en waarover openheid moet worden verschaft. Al dan niet terugroepen van volksvertegenwoordigers dient alleen aan die opvatting te worden getoetst, niet aan de dreiging van openbaarmaking en nog minder aan het soort media waarin dat gebeurt". Dat komt me nou weer een ietsje wereldvreemd over.
Op de site onder meer de motie voor de Partijraad die oproept het besluit van het Partijbestuur over het royement van Pormes als niet genomen te beschouwen. Die motie is uiteidelijk niet ingediend. Voorzitter Herman Meijer wist de Partijraad ervan te overtuigen dat het hier geen royement betrof maar een schorsing -je moet wel een reglemententijger zijn voor deze kwestie. Wel ingediend en aangenomen zijn een motie om een poging tot bemiddeling te doen, en een verzoek aan het PB om de interne procedures betreffende terugroeping en schorsing eens tegen het licht te houden. Zie het verslag van David Rietveld, van Arnoud Boer, en van Selcuk.
Brieuc-Yves Cadat, één van de initiatiefnemers van de site, weet tenslotte nog te melden dat het Partijbestuur unaniem was in haar besluit tot schorsing.
Overigens wordt Pormes ook gesteund door Drentse "GroenLinksbobo's", waaronder Rob Aalders en Jaap van Nieveld Goudriaen.
En tenslotte heeft Sam Pormes een kort geding aangespannen tegen voorzitter Meijer, omdat de laatste zou hebben gesuggereerd dat pormes betrokken was bij een schietincident in 1982. Is dat zo? Nouja kijk zelf maar.

Ziezo. We zijn weer helemaal bij.