Tuesday, November 29, 2005

Opstappen wegens onvoldoende openheid (Sam Pormes, deel 2)

Ja daar heb je het dan. Zaterdag gaf Senator Sam Pormes aan dat hij zijn zetel niet ter beschikking wilde stellen, maar de kwestie wil uitvechten tot aan de Partijraad. En gisteravond heeft het Partijbestuur Sam geroyeerd. Niet eens de terugroepingsprocedure, waarbij het congres er nog eens over kan praten, maar meteen een royement. Dat kan alleen als iemand de partij op onredelijke wijze benadeelt. De argumentatie van het PB in dezen is dat Sam geen rekening houdt met de politieke realiteit. Die is, dat zei Sam zelf ook in het Nova-interview van vorige week, dat hij zijn zetel op zou moeten geven omdat hij de partij in diverse stadia van zijn politieke loopbaan onvoldoende over zijn activiteiten heeft ingelicht. Kortom, omdat hij niet volledig open is geweest en er inmiddels -in de woorden van Partijvoorzitter Herman Meijer- "teveel aan hem blijft kleven".

Dit begint, moet ik zeggen, een beetje onverkwikkelijk te worden. Ik vind het een nutteloze zet van Sam want ik denk dat àls de Partijraad bijeen zou komen -daarvoor moet hij overigens eerst een beroepsprocedure doorlopen-, die niet anders zal oordelen als het Partijbestuur. Partijvoorzitter Meijer weigert overigens de Partijraad bijeen te roepen, hetgeen ook weer vragen oproept.

Update: hier de mening van B-Y Cadat die een extra congres een goed idee vindt, en die van Jos van der Lans die een klein zwaaitje maakt. Of toch niet? Lees zelf maar. Ook Harmen Binnema doet een duit in het zakje: goed kans dat er van die verhalen geen schijntje waar is - maar toch heeft het PB de juiste keuze gemaakt: "Niet omdat Sam Pormes een gevaarlijke terrorist is, wel omdat je binnen je partij van elkaar op aan moet kunnen en geen zaken achter moet houden. " Juist.