Friday, February 04, 2011

Aanbevelingen voor EK-kandidatuur Brechtje (7): Betrokken, origineel, scherp

Brechtje Paardekooper toont al jaren een grote betrokkenheid bij maatschappelijke vraagstukken en verrijkt het debat op een relevante, originele manier.
Via de Waterlandstichting heeft Brechtje jarenlang het debat rond actuele thema's ter linkerzijde van het politieke spectrum gevoed en hiermee een belangwekkende bijdrage geleverd aan opinievorming.
Na jaren het debat op diverse podia te hebben gevoerd is het tijd dat Brechtje haar inzichten en scherpe manier van analyse in de politieke arena gaat laten zien.

Daan Spaargaren,
Corporate Sustainability Analyst,
Redacteur Waterstof (Denktank Waterland)

Morgen stelt het congres van GroenLinks onder meer de volgorde van de kieslijst voor de Eerste Kamer vast. Daarbij ga ik voor plaats zes. Bovenstaand is één van de aanbevelingen voor mijn kandidatuur als senator, en natuurlijk één waar ik erg blij mee ben.

Ik beschouw het als een eer en een voorrecht om volksvertegenwoordiger te zijn. Alleen dat al is een goede reden om stevig campagne te voeren voor het GroenLinks Congres en daarna. Voor degenen die willen weten welke ervaring ik in ga zetten, waarom ik juist nu in de Senaat wil en wat ik daar wil gaan doen, staat hier een filmpje.

Kortom: Blijf bij de les, Brechtje op zes!