Tuesday, June 19, 2007

ontslagrecht versoepelen zonder ruzie.

De nota 'Vrijheid Eerlijk Delen', veroorzaakte indertijd veel gekrakeel binnen GroenLinks. Niet zozeer inkomenszekerheid moest de kern vormen van sociale zekerheid, maar de mogelijkheid om te blijven participeren op de arbeidsmarkt. Bovendien moest de arbeidsmarkt flexibeler worden om gevestigde belangen te doorbreken en 'outsiders' zoals jongeren, flexwerkers, allochtonen en herintreedsters een kans te geven.
De notitie stuitte in eerste instantie op onbegrip en weerstand binnen haar partij. De meeste zaken zijn intussen wel uitgediscussieerd, maar er was nog één dingetje dat stak: de nota pleitte voor een soepeler ontslagrecht. Werkgevers stelden altijd dat dat hen makkelijker zou maken mensen aan te nemen, maar het effect blijkt nogal beperkt. Het bleef dus een beetje steken dat GroenLinks hiervoor had gepleit.
Vandaag presenteert Halsema de uitwerking van haar ideeën over de versoepeling van het onstlagrecht. Hoofdpunten: de hoogte van ontslagvergoedingen moet worden beperkt, er moet één (snelle) procedure komen in plaats van twee; werkgevers worden verplicht te investeren aan scholing en outplacement, anders mogen zij niet ontslaan; de flexwet wordt beperkt tot 2 tijdelijke contracten met een maximum van in totaal 2 jaar en flexwerkers krijgen ook recht op bijscholing.
Pikant: Om de kans op gedonder te verminderen, staat deze keer ook de naam van kritisch GroenLinkser Paulus de Wilt onder de nota. De vakbonden zullen ook wel geraadpleegd zijn, neem ik aan.