Sunday, October 01, 2006

Live bloggen vanaf het GroenLinks congres.


Kijk eens wie er ook even was!

11.55 uur: het plan voor een duurzame 'Bollenstad' is zojuist geschrapt. Voor GroenLinks geen PvdA-achtige 'megalomane' bouwplannen.

12.01 uur: Na een goed en helder pleidooi van Jolande Sap houdt GroenLinks de gratis kinderopvang in het programma.

12.27 uur: de discussie over sociaal gaat over drie onderwerpen: de na-een-jaar-verplichte participatie; het verscherpte ontslagrecht; en de representativiteit van de vakbonden en de vraag of de CAO's aan een referendum moeten worden onderworpen. Deze discussie is de test voor het leidersschap van Femke Halsema: zal de partij haar volgen in wat zij in haar notitie Vrijheid Eerlijk Delen neerlegde?

12.32 uur: Senator Leo Platvoet merkt op dat voor veel werklozen er nauwelijks of geen perspectief is voor het vinden van nieuw werk. Veel afdelingen vallen hem bij. Groot protest is er ook tegen het GroenLinks plan om de duur van de WW in te korten ten behoeve van betere scholingsplicht.

12.50 uur: senator Tof Thissen, ook directeur van DIVOSA en "binnenkort werkloos omdat jullie zojuist de Eerste Kamer hebben afgeschaft" houdt een gloedvol betoog voor de hervormingsplannen van Halsema. DWARS-duo-voorzitter Steven de Vries valt hem bij. Ook al zijn er enkelen die vinden dat de bescherming van de zittenden ten onrechte wordt gezet tegenover het verbeteren van de positie van outsiders zoals jongeren, flexwerkers etcetera, Thissen en de Vries oogsten veel applaus.

13.03 uur: De vraag over de representativiteit van de vakbonden komt aan de orde. Linda Voortman merkt op: als we zeggen dat er een algemeen referendum over het CAO moet komen in bedrijfstakken waar minder dan 10% lid is van de vakbond, dan leggen we de lat wel heel erg laag! Vanuit vakbondszijde wordt tegengesputterd: leden betalen de vakbond en die doet veel werk. En "er wordt gedaan alsof vakbonden alleen uit oude mannen bestaan". Zaal: "Maar dat is ook zo!".13.21 uur: stemming! Het punt participatie, compleet met verplichte participatie na 1 jaar, blijft ongewijzigd. Hetzelfde geldt voor de duur van de WW, de aanscherping van het ontslagrecht en de scholingsplicht voor werkgevers. Deze punten worden steeds met een meerderheid van ongeveer 70% tegen 30% aangenomen. Alleen op het punt van referenda over CAO's moet de partijtop bakzeil halen. Blijkbaar neemt de achterban Halsema haar ruzie met Agnes Jongerius toch kwalijk. Voor de rest heeft ze nu haar hervorming van het sociale beleid van de partij bezegeld. Wat Groenlinks betreft komt er een sociale zekerheidsstelsel gebaseerd op participatie boven inkomenszekerheid per se. Hiermee heeft Femke Halsema haar leidersschap bevestigd.Speech van de lijsttrekker.

14.38 uur: Femke Halsema wordt zonder tegenkandidaten gekozen tot lijsttrekker.14.42 uur: Femke Halsema zal de eerste lijsttrekker zijn wier speech wordt onderbroken doordat haar kinderen het podium op klimmen. Onbedoeld. Na een kleine onderbreking gaat ze door - en oogst extra applaus als ze haar motie benoemt die de val van het Kabinet inluidde.

15.14 uur: een motie voor open source software wordt tussendoor even aangenomen.

15.43 uur: Kees Vendrik komt op plaats 2.
Op 3: campaigner Wijnand Duyvendak;
Op 4: nieuwkomer Mariko Peters;
Op 5: na veel spanning: Ineke van Gent;
Op 6: Naima Azough;
Op 7: tweede nieuwkomer Tofik Dibi;
Op 8: Jolande Sap.
Plaats 9 tot en met 12 worden gevuld door respectievelijk: Matthieu Hemelaar; Isabelle Diks; Jup in 't Veld en oud-vakbondsvrouw Maria van Veen.

Opvallend is dat de beide nieuwkomers die met veel aplomb gepresenteerd zijn, en bijvoorbeeld al in het verkiezingsspotje te zien zijn -Mariko Peters en Tofik Dibi- gekozen zijn. Andere GroenLinksers, zoals Martijn Dadema die al ruim een jaar campagne voerde, kwamen er niet aan te pas.