Friday, February 16, 2007

Benepen akkoord, toch wel.

Met het PvdA-congres nog in het vooruitzicht zijn al twee benepenheden in het regeerakkoord op verzet gestuit. Dat zjin de bedenktijd die dit kabinet wil invoeren voor overtijdbehandelingen, en de gewetensbezwaren die trouwambtenaren mogen opvoeren om geen homohuwelijken te hoeven sluiten.

Bedenktijd. De eerste benepenheid -bedenktijd invoeren voor overtijd-behandelingen kan meer abortussen tot gevolg hebben. Een overtijdbehandeling is immers een afbreking van de zwangerschap binnen zes weken en drie dagen na de laatste menstruatie. Trek daar de tijd van de cyclus van af, die je nodig hebt om zeker te weten dat je inderdaad zwanger bent, en je hebt nog twee weken en drie dagen om de beslissing te nemen, een afspraak te maken etcetera. Moet daar nog bedenktijd bij, dan zit je al gauw met een abortus in plaats van een overtijdbehandeling. Slechte zaak. Bovendien: 'bedenktijd' suggereert dat vrouwen die voor een overtijdbehandeling komen nog niet nagedacht hèbben en dat is wel het toppunt van betutteling.

Homohuwelijk. En dan het homohuwelijk.
De ophef is ontstaan door de passage in het regeerakkoord over huwelijken tussen personen van hetzelfde geslacht. Ambtenaren die gewetensbezwaren hebben, mogen volgens het regeerakkoord zo’n trouwerij weigeren. Maar inderdaad, daar gaat het kabinet niet over, daar gaan de gemeenten over. Bovendien mag je verwachten dat trouwambtenaren, zes jaar na de invoering van het homohuwelijk, weten waar ze aan beginnen als ze trouwambtenaar worden: dat betekent ook homohuwelijken sluiten.

Actie. Het COC is een actie gestart om de namen van 'weigerende' ambtenaren bekend te maken. Frappant is dat de burgemeester die het eerst tegen de gewraakte passage in het regeerakkoord ageerde, Job Cohen, ooit als staatssecretaris in de Kamer de toezegging deed dat ambtenaren van de burgelijke stand mochten weigeren om twee mannen of twee vrouwen te trouwen, zo lang het sluiten van een homohuwelijk in de betreffende gemeente maar mogelijk bleef.

'Provocatie'. Veel grote gemeenten (Amsterdam, Den Haag, Utrecht) zeggen dat in hun gemeente nieuw aangestelde trouwambtenaren geen homohuwelijk meer mogen weigeren. De SGP vindt dat een 'onnodige provocatie' aan het adres van de nieuwe regereing. Hm, volgens mij is de passage in het regeerakkoord juist een onnodige confontatie aan het adres van de tolerante samenleving.

Boris van der Ham (D66) stelt vast dat het huidige regeerakkoord in het uiterste geval
de gelijkberechting van homo’s ondergeschikt is aan de gewetensbezwaren van enkelen. GroenLinks is een actie gestart.