Saturday, November 11, 2006

Verkiezingsretoriek

Het is deze campagne bon ton om grote aantallen ambtenaren te willen ontslaan. Dat is niet vreemd: ambtenaren zijn in sommige kringen een gehate bevolkingsgroep. Maar het is wel iets te makkelijk.
SP, GroenLinks, PvdA, CDA en VVD boeken zo fikse bezuinigingen in: sommige partijen willen 20 tot 25% van de ambtenaren kwijt. Dat zou efficienter zijn. Maar dat is onzin natuurlijk: je kunt niet ongestraft zulke aantallen mensen weghalen. Het CPB bevestigt dat dat rechtstreeks leidt tot minder dienstverlening aan de burger. Tenzij je bereid bent taken van de overheid te schrappen natuurlijk - maar dat schrijven de partijen er niet bij.
Waar het om gaat, is je ambtenarenapparaat beter en slimmer in te zetten. Daarmee wil ik niet zeggen dat het niet efficienter kan, maar nu buitelen de toezichtsorganen over elkaar heen en bestaat er grote overlap tussen bijvoorbeeld Rijk en Provincies. De nadruk bij de overheid is de afgelopen jaren komen te liggen op controle, en dat kost veel mensen.
De FNV is een campagne begonnen. Jammer dat ze die vooral gebruikt om leden te werven. Maar volgens mij begint het al een beetje te gisten. Na 22 november gaan we er eens werk van maken, letterlijk en figuurlijk.