Saturday, November 18, 2006

Foutje in Irak.

Laat het maar aan Leon de Winter over om de rel om de behandeling van Irakese gevangenen gezeur te noemen. Welnee, er is geen sprake van marteling of foltering, hooguit een beetje mishandeling, niet erger dan wat een normale Marokkaan zijn vrouw aandoet. Aldus De Winter. Heerlijk. Ook oud-generaal Couzy vindt het allemaal maar overtrokken.

Als militair mag je een tegenstander die zich heeft overgegeven natuurlijk boeien, fouilleren, blinddoeken (om te voorkomen dat de gevangene informatie opdoet over je militaire posities), afvoeren en gevangen houden in fatsoenlijke omstandigheden: met voedsel en water en beschermd tegen oorlogsgeweld en de elementen. Martelen of bedreigen om informatie los te krijgen mag niet. Wat we nu weten is dat MIVD-officieren vijftien gevangenen in het kader van verhoor een paar dagen lang wakker hielden en hen bloot stelden aan hard geluid, of fel licht in afwisseling met een blinddoek. Dat ligt ergens tussen "marteling" en "wrede en onmenselijke behandeling" in.

Doofpot. Maar beiden zijn in strijd met het door Nederland ondertekende VN-verdrag tegen foltering. Bovendien was het niet eens oorlog, maar vredestijd: de SFIR was een zogenaamde stabilisatiemacht. In dit specifieke geval waren de Nederlandse strijdkrachten volgens het mandaat van de Coalition Provisional Authority niet bevoegd om zelf verhoren af te nemen. Er waren dus voldoende redenen om het OM onderzoek te laten doen naar wat er gebeurd was. Maar omdat een marechausse-onderzoek 'geen strafbare feiten' vaststelde, is de zaak niet overgedragen aan het OM.

Minister niet ingelicht? In mei 2004 antwoordde Kamp nog op kamervragen van Farah Karimi (GL) naar aanleiding van de opschudding rond Abu Graib dat 'hem niet bekend was' dat Nederlandse militairen daar weet van hadden gehad. "Het Nederlands personeel dient overeenkomstig de hiervoor geldende richtlijnen aangehouden personen tenminste de waarborgen en behandeling te bieden die van toepassing zijn op krijgsgevangenen", schreef de minister. Mooi gezegd. Kamp wekte gister de indruk dat het onderzoek van de marechaussee hem niet eens was gemeld. En aangezien het in Afghanistan ook al niet zo goed lijkt te gaan volgens de maandag uit te zenden docu '09/11: ZULU, onze commando's aan het werk in Uruzgan'....

Het akkefietje zal de toch al onder vuur liggende VVD geen goed doen. En die heeft het al zo moeilijk, met Rutte's droomvrouw - en het tegendeel daarvan, Rita Verdonk die spoedig de scepter in de VVD zal overnemen...