Wednesday, August 30, 2006

Weerbaar worden.

Ik verbaas me er soms over hoe taal evolueert. "Nederlanders moeten weerbaarder worden". Dat zei Alexander Rinnooy Kan vrijdag bij zijn installatie als voorzitter van de SER. Zo'n twintig jaar geleden zou dat betekend hebben dat Nederlanders beter zouden moeten leren opkomen voor hun rechten en vrijheden. Of dat ze moesten oefenen zich te weer te stellen tegen oneerlijke behandeling door de overheid. Nu betekent het, dat Nederlanders zelf maar moeten gaan zorgen voor hun sociale zekerheid en pensioen. Dat ze risico's moeten lopen in het leven, en zelf de gevolgen van die risico's moeten dragen. Ik vrees dat 'weerbaar worden' tegenwoordig betekent: 'verzekeringsmaatschappijen spekken'.