Saturday, August 05, 2006

Kijk eens aan een resolutie (oorlog in Libanon deel 7)

De VN-resolutie van de US en Frankrijk, die in wezen de twee polen in het conflict vertegenwoordigen, lijkt nu de zegen te hebben van beide hoofdsteden en kan daarmee in stemming worden gebracht. Momenteel vergadert de VN-veiligheidsraad over de tekst. De resolutie roept op tot "full cessation of hostilities based upon, in particular, the immediate cessation by Hizbollah of all attacks and the immediate cessation by Israel of all offensive military operations." Let op het woord 'offensive': Israël wil zich kunnen blijven 'verdedigen', maar verstaat daar ook onder dat ze offensieve acties uitvoert in Libanon. Onduidelijk is de tekst over de vraag of Israël zich moet terugtrekken uit Libanon -iets dat Israël niet wil voor er een UN-vredesmacht is 'met robuust mandaat'. Bovendien hoeft Israël zich niet terug te trekken uit bijvorbeeld de Shebaa Farms. Om die redenen ziet de Libanese regering niets in de tekst. Internationaal wordt de resolutie dan ook gezien als een overwinning voor Israël. Israël heeft intussen aangekondigd rustig door te gaan met bombarderen, totdat een eventuele UN-macht er is; Hezbollah heeft verklaard niet te stoppen voordat de laatste Israëlier Libanon heeft verlaten.

De ontwerp-resolutie stelt enkele principes voor voor een permanente wapenstilstand, waaronder een ongeveer 20 kilometer brede bufferzone in Zuid-Libanon (tussen de Blauwe Lijn en de Litani-rivier), waar alleen het Libanese leger en UN-troepen wapens mogen dragen; een wapenembargo zodat Hezbollah geen wapens meer kan invoeren en een monitor-rol voor UNIFIL. UNIFIL, dat weten we allemaal, kan verschrikkelijk goed monitoren zelfs nog terwijl ze onder de voet gelopen wordt.

Een tamelijk partijdige resolutie, kun je wel zeggen. Israël heeft, als deze resolutie deze week wordt aangenomen, de oorlog gewonnen. Wordt vervolgd.