Friday, July 14, 2006

Van Vollenhoven versus Verdonk

Ondanks de komkommertijd gebeurt er in Nederland ook nog iets. Het concept-rapport over de Schipholbrand is gelekt. Van Vollenhoven, voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, maakt gehakt van Rita 'adekwaat' Verdonk. In een feitenrelaas wordt duidelijk dat Justitie grote steken heeft laten vallen rond de ramp in het detentiecentrum. Ook de Rijksgebouwendienst, de politie en de brandweer worden op de korrel genomen. De immer alerte Femke Halsema heeft snelle openbaarmaking van het rapport gevraagd.

Om nog een andere reden ligt Verdonk momenteel onder vuur. De Amsterdamse rechtbank concludeerde onlangs dat het toelatingsbeleid ten aanzien van 'schrijnende gevallen' onder asielzoekers te weinig toetsbaar is. Dat leidt tot willekeur. De minister moet het gebruik van haar discretionaire bevoegdheden duidelijker verantwoorden. De minister wil haar criteria daarvoor juist liever geheim houden en gaat tegen de uitspraak in beroep.