Thursday, July 13, 2006

An inconvenient truthEen vroege aankondiging? Wellicht. Op 6 oktober komt Al Gore naar Nederland. De man die zichzelf introduceert met de woorden: Hi, I'm Al Gore, I used to be the next president of the United States.
Sinds hij politicus-af is, is hij weer wetenschapper - en onvermoeibaar campaigner voor maatregelen tegen klimaatverandering. Dat is nodig. Hoewel wetenschappers het er over eens zijn dat klimaatverandering plaatsvindt als gevolg van mensenlijk handelen, is er in de Amerikaanse media onder druk van adverteerders en van de regering, een tegencampagne bezig. Elk serieus tv-programma wordt gedwongen om een 'evenwichtig' verhaal te houden, ook al praten de ontkenners van klimaatverandering wetenschappelijk gezien klinkklare onzin. Geen wonder dat het grote publiek nog helemaal geen trek heeft in maatregelen -de meest doeltreffende : een belastingheffing op CO2-uitstoot. Al Gore's boek en film (trailer) zijn doorwrochte, maar ook toegankelijke verhalen over wat er zich op dit moment afspeelt. Het is te hopen dat de ooit zo saaie vice-president maar gedreven wetenschapper en campaigner een hype wordt.
(Voor een voorbespreking van de film: zie Sargasso.)