Wednesday, May 03, 2006

Ook flauw

Ik krijg toch bijna sympathie voor de Raad van State. daar kun je in beroep gaan tegen besluiten van de overheid, want ze spreekt ook in bestuursrechtelijke geschillen. Er speelde zo'n geschil inzake Women on Waves . Women on Waves is een actiegroep die vrouwen wil ondersteunen in landen waar abortus verboden is. De groep was eerder actief in Portugal. De stichting huurt schepen die onder Nederlandse vlag varen, zodat aan boord de Nederlandse wet geldt die abortus onder voorwaarden toestaat.

In 2004 verleende het ministerie van VWS aan Women on Waves (oftewel de Abortusboot) een vergunning voor het uitvoeren van abortussen op zee, maar stelde daarbij als eis dat de actiegroep alleen mocht opereren binnen een straal van 25 kilometer rondom het Amsterdamse Slotervaartziekenhuis. Flauw natuurlijk, van CDA-staatssecretaris Clemence Ross, want met zo'n vergunning kon Women on Waves niet opereren. En dat was nu net ook de bedoeling.

De Raad van State oordeelt nu dat VWS deze eis niet zo letterlijk had moeten stellen. Daarbij vindt de rechter dat het ministerie de eis beter had moeten motiveren. Kortom, de RvS vindt het óók flauw van mevrouw Ross.