Thursday, May 04, 2006

Het querulantje van de PvdA

Je zult hem maar in je partij hebben, die Marcel van Dam. Vandaag schreeuwt hij moord en brand over dat 'ouderen gepakt worden' en dat 'Bos de kiezer misleidt'. Dat wordt gretig opgepakt door Elsevier, de NOS, de Telegraaf. Het blijkt puur populisme. Wie misleidt hier de kiezer? Marcel zelf.

Van Dam's betoog hangt van suggesties aan elkaar. Hij schrijft: "Welke gevolgen heeft de ficalisering van de AOW voor de koopkracht? Dat is eenvoudig vast te stellen (met dank aan het CPB). De opbrengts van de fiscalisering voor de schatkist is 2,3 miljard Euro. Deel dat bedrag door de optelsom van alle AOW-uitkeringen, en je krijgt als uitkomst dat gemiddeld iedere gepensioneerde 5 % moet bijdragen. (...) Iemand met een aanvullend pensioen van 375 euro per maand is volgens Bos al zo rijk dat hij een koopkrachtverlies lijdt van 2.5%. een 'schatrijke' gepensioneerde met een aanvullend pensioen van 1500 euro levert maar liefst 8.7% in."

Dat heeft Van Dam zelf bedacht. De opbrengst die je wilt hebben uit de fiscalisering staat nog niet vast. De verdeling evenmin. En ook Bos heeft daar nog geen precies voorstel voor gedaan, al suggereert Van dam van wel. De belastingtarieven voor gepensioneerden zijn immers verschillend van die voor werkenden. Van Dam is zelf een beetje aan het rekenen geslagen met zijn zakjapannertje, en roept vervolgens moord en brand.
Hij citeert daarnaast nogal selectief. Datzelfde SER-rapport 'De inkomenspositie van Ouderen', waar hij naar verwijst, voorspelt namelijk een beduidende inkomensverbetering voor ouderen. sterker nog: de raad concludeert: "Ouderenbeleid is voor alle generaties van belang. Jongere (werkende) generaties zullen een aanzienlijke bijdrage moeten leveren aan het economisch draagvlak voor collectieve voorzieningen die voor ouderen van belang zijn. Daarom is ook een groter beroep op de solidariteit van (draagkrachtige) ouderen gerechtvaardigd." De SER rekent voor dat ook al fiscaliseer je het pensioen, de inkomensontwikkeling van ouderen tot 2020 toch nog steeds een stuk positiever is dan die van werkenden (pagina 65).

Van Dam vervolgt: "De echte rijke gepensioneerde die voldoen aan onze definitie, zijn relatief het beste af. De fiscalisering heeft namelijk geen invloed op alles wat zij meer verdienen dan 30.631 euro per jaar. Hun verlies aan koopkracht wordt minder naarmate ze meer verdienen. Over perverse solidariteit gesproken".
Van Dam heeft (misschien een beetje expres) een passage overgeslagen uit Bos' speech. Die wijst er wel degelijk op (op pagina 6), dat de belastingdruk onevenredig verdeeld is, dat rijke ouderen daar veel te goed uitspringen en dat dat moet veranderen.
Van Dam had beter moeten lezen. Het gaat namelijk ook over hemzelf. Met zijn ministersschap en wat andere leuke functies zal hij ook wel een behoorlijk pensioen opgebouwd hebben. En dat gaan we lekker fiscaliseren.

Update 12.00 u: de PvdA is er zelf ook achter.