Saturday, April 01, 2006

Sam Pormes ge-de-royeerd

Soms, vrees ik, zijn we een beetje een amateuristische partij. Nee, niet in campagne voeren. Nee, ook niet in politieke standpunten, dat deugt wel hoor.
Nee ik doel op het feit dat de Partijraad van GroenLinks zojuist het royement van senator Sam Pormes heeft teruggedraaid. Pormes was geroyeerd door het partijbestuur omdat hij weigerde zijn zetel ter beschikking te stellen, nadat een onderzoekscommissie had geconcludeerd dat hij onvoldoende open was geweest over bepaalde feiten uit zijn verleden, waaronder deelname aan een guerrillatraining van de PFLP in Zuid Jemen; betrokkenheid bij de treinkaping bij “de Punt” in 1977, betrokkenheid bij de aanslag op een politieauto te Assen 1982 en terugvordering van onterecht genoten WW-uitkering. De onderzoekscommissie was ingesteld om de vraag te beantwoorden of Pormes voldoende open was geweest tegen de diverse kandidatencommissies. Het antwoord was negatief: dat was hij niet. Pormes had dat ook zelf toegegeven.

Pormes zelf vond dat nu eenmaal niets bewezen was. Hij maakte de zaak aanhangig bij de Geschillencommissie van GroenLinks. Die oordeelde opnieuw dat Pormes inderdaad onvoldoende informatie heeft verschaft, en de partij onvoldoende heeft willen behoeden voor schade en daarmee dat het royement rechtmatig was. Verder wees de geschillencommissie op de steeds wisselende verklaringen van Pormes.

Pormes heeft steeds betoogd dat hij vrijgesproken is van diverse beschuldigingen en dat dus niet is bewezen dat hij strafbare feiten heeft gepleegd. Maar dat is, zowel voor het Partijbestuur, als voor de oorsponkelijke onderzoekscommissie en de geschillencommissie niet het issue geweest. Op een gegeven moment komt er een punt waarop je als politicus, vanwege alle aantijgingen, niet meer goed kunt functioneren. Of ze nu waar zijn of niet doet er niet toe. Het schaadt je partij als je dan nog blijft zitten. Dat nu, is een besef dat niet tot Sam lijkt door te dringen. De partij, dat zijn vele, vele vrijwilligers die hun best doen om Groenlinks zo goed mogelijk over het voetlicht te brengen. Sam daarentegen denkt alleen aan zijn eigen positie. In de woorden van de geschillencommissie: "[de commissie] maakt tevens uit het verweer van Sam Pormes op dat hij zelf op geen enkele manier blijk geeft te beseffen dat aan de partij schade is toegebracht."
Ook al zou Sam volstrekt onschuldig zijn, dan nog, of juist, had hij volledige openheid moeten geven over alles wat gebeurd was. Dat heeft hij niet gedaan. Hij heeft juist actief dingen verzwegen. Daarmee heeft hij zijn eigen, persoonlijke belangen laten prevaleren boven die van GroenLinks, in een mate die ik persoonlijk niet meer acceptabel vind.

Het muisje krijgt nu een wat minder fraai staartje. Het partijbestuur beraadt zich nu op haar positie. Krijgen we straks misschien wel een extra congres, waarop een nieuw Partijbestuur moet worden gekozen. Pfft.