Sunday, April 02, 2006

GroenLinks Partijbestuur en leden Eerste Kamer-fractie beraden zich; Dwars roept op tot extra congres.

Vandaag zijn zowel het Partijbestuur als enkele senatoren zich aan het beraden op hun positie. Daarom roept Dwars nu op om een extra congres bijeen te roepen om te oordelen over de gevolgde procedures inzake Pormes' royement.
Gister maakte de Partijraad Pormes' royement ongedaan. Dwars vindt dat de partijraad niet op de juiste gronden tot het royement is gekomen. De -net gekozen en dus onervaren- Partijraad is losgebarsten in een discussie over de zaak zelf, waar ze over de procedure had moeten oordelen. Twee zware commissies hadden al geoordeeld dat de procedure wèl rechtmatig was.

Motie.
Wat mij zorgen baart is één bepaalde passage in de motie die de Partijraad heeft aangenomen.
4. De tenlasteleggingen worden niet in de context geplaatst van de periode waarin ze zouden zijn geschied, de jaren zeventig waarin politie en politiek bevlogen progressieven lijnrecht tegenover elkaar stonden, maar zonder reserve getrokken binnen het politieke klimaat van nu. In die context kun je je zelfs afvragen óf beschuldigingen die geen justitiele veroordeling inhouden, moeten worden geverifieerd.

Pardon? Dus in een gepolariseerd politiek klimaat is het opeens wèl geoorloofd om eventueel in Jemen trainingskampen voor terrorisme te volgen?
En dan ben je ook volstrekt ontslagen van de verplichting de Partij, als je haar vertegenwoordiger wordt in de Eerste Kamer, te vertellen dat je wel eens dingetjes hebt gedaan die euhm...., net tegen de grens lagen dan wel er over heen gingen? En die schadelijk kunnen zijn voor de partij wiens vertegenwoordiger je mag zijn? Ik denk dat de Partijraad de consequenties van deze motie niet heeft overzien. Ze plaatst GroenLinks in één pennenstreek geheel buiten het politieke speelveld.

Peper.
Want daar gaat het om. Bram Peper trad indertijd niet af omdat de beschuldigingen van de bonnetjesaffaire waar waren. Hij trad af omdat hij niet meer kon functioneren als politicus. Later bleken de beschuldigingen onwaar - maar dat deed er niets aan af.
Pormes heeft juist consequent zaken verzwegen. Zijn eigen belangen -te blijven zitten als senator- gingen voor hem vóór de belangen van GroenLinks en haar leden: goed en slagvaardig kunnen functioneren als politieke beweging.

Pormes zal nu geen extra congres over zijn positie meer willen. Maar ik vind het geen slecht idee. Een blijkbaar nog onervaren Partijraad heeft zich tot verkeerde conclusies laten verleiden. Ik heb liever een extra congres dan dat het ons nu Partijbestuursleden en Eerste-Kamer leden kost.