Sunday, April 02, 2006

Pyrrusoverwinning.

Ze zijn eruit. Nouja, wat heet eruit. Partijvoorzitter Herman Meijer is zojuist afgetreden naar aanleiding van het besluit van de Partijraad. Op zijn verzoek blijft de rest van het bestuur aan. Aftreden van het hele bestuur in het zicht van twee verkiezingen was ook niet aan te raden.
Het besluit van de Partijraad heeft als gevolg dat Sam Pormes niet langer geschorst is als lid van de Eerste Kamerfractie. Dat laat onverlet dat er binnen de Eerste Kamerfractie onvoldoende vertrouwen bestaat in Sam Pormes om de samenwerking met hem te hervatten. Daarom is hem door de fractie verzocht zijn zetel ter beschikking te stellen. Pormes heeft dit verzoek in overweging genomen.
Dit noemen wij een pyrrusoverwinning.