Friday, March 17, 2006

Tien dagen later

Hèhè tien dagen na de verkiezingen komt de Volkskrant ook met een analyse over de verkiezingsresultaten van GroenLinks. Ze maakt een rondje langs een aantal partjileden en komt tot de voorspelbare slotsommen: te wenig oneliners, te weinig milieu en tolerantie, te weinig sociaal. En de stijl van partijleider Halsema.

Wat volgens mij nog ontbreekt in het stuk is een revisie van "Vrijheid Eerlijk Delen". Dat was qua lijn een goed stuk, maar miste een duidelijk sociale focus. Het stond een modernisering voor van sociaal beleid zonder dat goed werd toegelicht wat er nu precies sociaal aan was. De nadruk op 'vrijheid' in de titel verwees naar Halsema's eerdere manifest, waarmee ze GroenLinks neerzette als een liberale, pardon vrijzinnige partij. Op zich was dat een goede move, want het werd duidelijk dat GroenLinks zich herbezinde. Maar wat achterwege is gebleven is een vertaling van ehet tamelijk astracte exposé naar aansprekende punten. Mensen op straat weten dus niet meer zo goed waar Groenlinks voor staat.
De notitie VED is daar illustratief voor. Participatie, onvervalste nivellering, verbetering van de positie van free-lancers en flexwerkers: het waren goede punten in een op zich positief stuk. Maar in de presentatie (en in de titel!) ging het één en ander mis. De vakbonden waren snel op hun teentjes getrapt en vatten het stuk op als een aanval en VNO-NCW prees de notitie. Dat is natuurlijk dodelijk voor een zich links noemende partij.