Saturday, February 11, 2006

Ze mogen alles van me weten?Ik vind het schokkend. Maar nog schokkender dat iedereen het normaal vindt. Wat? dat nederland vice-kampioen afluisteren is in Europa. De Volkskrant komt vandaag met een klein berichtje. Ik schreef er al eerder over, hier en hier. Nederland is na Italie telefoon-tap-kampioen van de Westerse wereld: 76 taps per 100.000 inwoners. Volgens onofficiële schattingen hebben wij 75 taps per 100.000 inwoners. En iedereen vindt het prima.

Nederland meeste afluistercapaciteit.
Zowel door Politie en Justitie kan worden afgeluisterd, als door de AIVD en de MIVD. Alleen, de activiteiten van de AIVD en de MIVD zijn geheim dus niet controleerbaar. We weten niet hoeveel gegevens ze verzamelen, welke gegevens en van wie. In het Friese Burum bouwen de inlichtingendiensten samen aan een schotelpark, waarmee op grote schaal communicatie kan worden onderschept. Volgens deskundigen hoort Nederland dan tot de Europese landen met de meeste afluistercapaciteit. Om daarvan effectief gebruik te kunnen maken, moeten de bevoegdheden van de Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten verruimd worden. De AIVD wil zich gaan toeleggen op data mining, het ontdekken van patronen in communicatiestromen, en veranderingen daarin. Dat, terwijl het verzamelen van grote hoeveelheden gegevens nutteloos is want het draagt niet bij tot het verbeteren van opsporing.

Nog veel meer afluisteren.
‘Nieuwe vormen van geautomatiseerde data-analyse worden (...) ingezet, zoals het zoeken aan de hand van profielen en het opsporen van bepaalde patronen met behulp van data-mining. Daartoe moeten grote bestanden met persoonsgegevens van niet-verdachte personen doorzocht worden’, schrijft minister Remkes aan de Tweede Kamer over de ‘post-Madrid-maatregelen’ (Cursivering van mij, BP). Hij geef dus gewoon toe dat mensen als jij en ik, die niets fout doen, in de gaten gehouden worden.

Data-mining? Onschuldge burgers bespioneren.
Pas nog kwamen we een fraai staaltje van data-mining tegen. De politie, die maar niet op wil schieten met het onderzoek naar de moord op Louis Sévèke, heeft onlangs alle alle bezoekersgegevens van de site www.louisseveke.nl gevorderd. Ze zouden "een aanwijzing kunnen geven over de identiteit van de moordenaar. Maar ook een fraai beeld van wie er in de linkse actiebeweging zit. Dat is nou data-mining.

Ik vrees alleen, dat iedereen pas boos gaat worden als er nog wat meer voorbeelden bekend zijn van afluisterpraktijken. Als blijkt dat iemand heeft zitten snuffelen in je emailtjes aan je geliefde, je banksaldo, je schulden, je ziekenhuisdossier en je bezoek aan pornosites.