Monday, February 06, 2006

Mijn hemel (2)Het blijkt een lekker zootje, de crisis rond de islam-cartoons. Nee ik doel niet op Geert Wilders die weer wat doodsbedreigingen gescoord heeft. Ik doel op de internationale politiek. Op diplomatiek niveau worden interessante fouten gemaakt. De Deense Premier Rasmussen heeft bijvoorbeeld de zaak onderschat en veel te laat de ambassadeurs van moslimlanden uitgenodigd voor een gesprek om de zaak te sussen. De hele verontwaardiging in het Midden-Oosten lijkt trouwens door een Deense imam even ingestoken te zijn.

Geregisseerde volkswoede?
Opvallend, vinden sommigen - onder wie de Deense ambassadeur in Syrie- het, dat daar de politie wel de Franse maar niet de Deense en Noorse ambassades beschermden. Die kleine landjes kun je best wel op stang jagen maar een grootmacht als Frankrijk niet. Is die volkswoede niet op zijn minst een pietsje gedoogd of zelfs gesteund door de Syrische regering, die graag de aandacht afleidde van bijvoorbeeld haar eigen betrokkenheid bij de moord op de Libanese president Hariri?

Westers opportunisme?
Opvallend is verder het gebrek aan steun voor Denemarken op Europees niveau. Deels zal dat voortkomen uit de overtuiging dat je nu eenmaal voorzichtig moet omspringen met vrijheid van meningsuiting, zeker waar het religie betreft. Maar waar eindigt respect en begint opportunisme of angst om zelf het slachtoffer te worden van al of niet geregisseerde volkswoede? Ook Bush heeft zich de wrevel op de hals gehaald van enkelen, omdat hij Europa ook niet wilde steunen maar begrip uitsprak voor volkswoede in moslimlanden.

Islamisering?
En wanneer is het 'vragen om respect voor religieuze overtuigingen' niet meer vragen maar eisen? Wanneer moet er te veel ingeleverd worden 'uit respect voor religie'? En is de gekwetstheid van aanhangers van de een of andere godsdienst niet een te zacht kriterium om daarop te baseren wat je wel en niet mag zeggen? Je kunt je uit religieuze overwegingen (of religieus fanatisme) overal wel door gekwetst voelen - dat is erg glad ijs. Als het Westen hier aan toegeeft, vinden sommigen, is de islamisering van het westen pas echt begonnen want vrijheid van meningsuiting is cruciaal voor democratie.
Ik zelf vond de borden die sommige demonstranten meedroegen tamelijk hilarisch. Dood aan de Deense ambassadeur! Dood aan degenen die spotten met de Islam! Dood? Ach. Gelukkig zijn er ook andere geluiden.