Sunday, January 29, 2006

Hamas

Wat me opvalt is dat de Britse commentaren (Times, Guardian) optimistischer zijn dan de Amerikaanse (Washington Post, New York Times) over wat de verkiezingsoverwinning van Hamas betekent voor het vredesproces. Ik denk omdat de Britten, vanwege hun ervaring met de IRA, weten dat het kàn: een terroristische groepering, die, eenmaal in het democratisch proces betrokken, uiteindelijk het vredesproces steunt.
Hamas heeft overigens al een spin doctor ingehuurd, bericht de Guardian: "Don't celebrate killing people. Change beard colour (if red)"