Monday, November 21, 2005

De politieke agenda van Verdonk deze week.

Deze week krijgen we zowel het rapport van de commissie Havermans, als de uitspraak van de rechter over de Verdonk-spandoeken.

De Commissie-Havermans bekijkt of de IND gegevens van teruggestuurde Congolese asielzoekers heeft doorgegeven aan de Congolese autoriteiten. Als het IND dat inderdaad heeft gedaan, heeft ze de betreffende Congolezen in gevaar gebracht, want de Congolese regering houdt er niet van als haar onderdanen ergens asiel aanvragen. Bovendien, politieke doodzonde, heeft Verdonk dan de Kamer verkeerd voorgelicht: eerder zei ze dat dergelijke gegevens 'nimmer' werden verstrekt aan autoriteiten in het land van herkomst; geconfronteerd met bewijsmateriaal dat dat wel degelijk stelselmatig gebeurde, gaf ze in de Kamer toe dat dat inderdaad 'mogelijk' was.

Goed, en dan de kwestie van de spandoeken en de ruit en de kogel, pardon, vogel. Donderdag doet de rechter uitspraak over de vraag of de spandoeken over Verdonk (in eerder postjes hier en hier zie je een paar voorbeelden), terecht zijn verwijderd. De Gemeente Amsterdam betoogt dat door de kogel, pardon, vogel een zodanig dreigende situatie rond Verdonk was ontstaan, dat de spandoeken als bedreiging voor de openbare orde gezien moesten worden. Als dat argument gehonoreerd wordt, wordt een gevaarlijke precedent geschapen: voortaan hoeft een minister dus alleen nog maar te roepen dat zij of hij bedreigd wordt, en openbaar protest is niet meer mogelijk.

Maar als het meezit kunnen we het eind van de week een spandoek ophangen: Verdonk Aftreden!