Sunday, October 02, 2005

Links Populisme

Moeten linkse partijen ook maar eens wat populistischer worden? Ja, vindt Rene Cuperus, medewerker van de Wiardi Beckman Stichting, het wetenschappelijk bureau van de PvdA. 'Willen sociaal-democratische volkspartijen de voedingsbodem ontnemen aan het riskante rechtse populisme, dan moeten ze met grote urgentie, wat hun programma, stijl en communicatie betreft, een links populistische kniebuiging maken voor hun constituency van lageropgeleiden'.
Nee, vindt Mark Elchardus, Vlaams socioloog en huisideoloog van de SP.A, de Vlaamse PvdA. Links moet niet de manieren, maar wel de agenda van de populisten overnemen: "En die agenda heet angst, driewerf angst: angst voor het verdwijnen van de welvaartstaat, angst voor de Europese eenwording, angst voor steeds meer conflicten met moslims. Geen enkele politieke partij, maar zeker de socialistische niet, mag zichzelf ernstig nemen als ze niet op die drie issues - verzorgingsstaat, Europa en immigratie - een overtuigend antwoord klaar heeft."
Naar aanleiding van het onlangs verschenen boek "In de greep van de angst" van Rinke van den Brink vond een tweegesprek tussen beide heren plaats in de Knack. Ik vind Cuperus daarin nogal bangig overkomen. Hij zou Martha Nussbaum eens moeten lezen. Zij verdedigt de stelling dat politici zeer zeker emoties moeten gebruiken in de politiek. En ook moeten oproepen - maar dan wel ten goede. Dat vereist wat lef en leiderschap - maar daar ben je per slot van rekening politicus voor.
(Via Leeskamer)