Tuesday, August 02, 2005

Het effect van Globalisering: ChinaVolgens de Economist heeft de vrije doorstroom van goederen en geld die het kenmerk is van globalisering, China behoorlijk wat voorspoed gebracht. Maar niet alleen China. Doordat China toetrad tot de wereldmarkt, is wereldwijd het arbeidsleger met een kwart vergroot. Westerse bedrijven dreigen met het verplaatsen van arbeidsplaatsen naar China en andere lage-lonen-landen. Het aantal daadwerkelijk verplaatste banen is maar klein, maar de dreiging dat het kán gebeuren houdt de lonen laag. Gevolg? Het aandeel van lonen in het Bruto Nationaal Product (BNP: alles wat in een land verdiend wordt) van landen is lager dan het in jaren is geweest - maar het aandeel winsten stijgt. Het aandeel van winsten in het BNP van de VS is nu 75%, hoger dan ooit sinds 75 jaar. En in Europa en Japan is het aandeel in geen 25 jaar zo hoog geweest. Kortom, wie profiteren het meest van globalisering? Bedrijven dus. Je zou er toch bijna weer communistisch van worden.
Maar OK, er staat ook iets tegenover. Door de toestroom van goedkope producten uit China blijven de prijzen ook lager. Er moet immers geconcurreerd worden. Maar of dat opweegt tegen de loonmatiging... ik denk het niet.