Tuesday, August 02, 2005

NS tarieven

He ja laten we ons eens even druk gaan maken om de tarieven van de NS. Het is toch komkommertijd. Maar er is nogal wat onduidelijkheid over. Volgens het NRC gaan de tarieven met 2.8 % omhoog, volgens de volkskrant maar met 1.8%. Even op de site van Rover gekeken: het is gemiddeld 2.8%. Maar hoe zit het precies?

NS wil reizen in de Randstad duurder maken dan reizen in de periferie. Dat is volgens de NS eerlijker omdat de treinen in de Randstad meer mensen vervoeren, en er ook vaker treinen rijden. NS maakt de meeste kosten in de Randstad.

Ja, maar ook de meeste winsten, durf ik wel te stellen. Sterker, ik denk dat het vervoer van een reiziger in de Randstad minder kost dan in pakweg, Groningen, zeker als je kijkt hoe we als reizigers in de spits op elkaar gepakt zitten. "Over de toevoeging (voor de Randstad, BP) wordt gesproken met het ministerie van V&W. Mocht dit er toe leiden dat deze maatregel niet door kan gaan, dan is NS genoodzaakt te kiezen voor een hogere generieke gemiddelde prijsverhoging van 2,8%." dreigt de NS.
Ik ben dan weer wel zo achterdochtig dat ik daar wat anders achter zoek. Volgens mij gaat het er niet om 'welke reiziger het meeste kost". In de periferie wil de NS reizigers weer de trein in lokken. Want heej, daar heeft ze inmiddels concurrentie van Syntus en dergelijke. En in de Randstad heeft ze nog altijd een monopolie - en dat buit ze uit.