Wednesday, July 13, 2005

licentiehouders van al qaeda

Al Qaeda bestaat niet meer, zegt Rik Coolsaet, werkzaam op het Brusselse Institute for International Relations (het Belgische Clingendael, zal ik maar zeggen). Wie nog dacht dat er een door Osama Bin Laden gelid netwerk bestond, komt bedrogen uit. Maar veel lokale groepen hebben zijn denkwereld en aanpak gekopieerd. Ze zijn als het ware licentiehouders geworden. Overigens ook, en vooral, in de islamitische landen. Daar heeft het terrorisme al 175.000 doden gemaakt tegenover 4.000 in het westen.

Coolsaet beziet Al Qaeda in historisch perspectief: net zoals de 19e eeuwse anarchisten, en de 20e eeuwse fascisten, vinden de 21e eeuwse jihadisten een vruchtbare voedingsbodem onder de gemarginaliseerden van de samenleving - in dit geval een bepaalde groep migranten. Maar zoals de verworpenen der aarde uiteindelijk een betere identiteit én een beter perspectief vonden in de socialistische arbeidersbeweging, zo verwacht hij nu dat de beste bondgenoten in de strijd tegen terreur de migrantengemeenschappen zijn.

Het is een schrale troost dat het dus uiteindelijk weer enigszins overgaat, terrorisme. Tenminste, als je Coolsaet mag geloven. Intussen gaan er stemmen op dat 'we' ons ook maar uit Irak hadden moeten terugtrekken, dat 'we' ook maar beter rekening hadden moeten houden met de gekwetste trots van de Irakese burgers. Heb ik nou toch altijd raar gevonden, die gevolgtrekking. Ja, je moet rekening houden met de gevoelens van de Irakese burgers - en dus kun je betere middelen zoeken dan een invasie om democratie te brengen. Maar dan omdat je daar achter staat. Niet omdat je zwicht voor terrorisme.

Terug naar Rik Coolsaet. Hoe gaan we de terroristische BinLaden-licentiehouders dan te lijf? Absoluut non-discriminatiebeleid voeren, zegt Coolsaet. Insluiting in plaats van uitsluiting. Politiek wat moeilijk te bewerkstelligen momenteel. Vrees ik.

Update: Coolsaet krijgt in die zin gelijk dat de daders van de aanslagen in Londen Britten van Pakistaanse komaf blijken te zijn.