Thursday, July 14, 2005

Nagekomen bericht.


Oude tijden herleven: de tijden van het vlugschrift of pamflet. Geert Mak heeft weer een nieuwe! (Via Ron)