Sunday, February 24, 2008

Beveiliging voor Ayaan!

Ik ken Ayaan Hirsi Ali niet persoonlijk. Maar laten we for the sake of the argument eens veronderstellen dat ze inderdaad het ondankbare kreng is waar veel mensen haar voor houden. Zo maar naar Frankrijk gaan en je daar laten fêteren en ons Nederlanders tegelijk in ons hemd zetten, hoe durft ze. En dan ook nog eens hetzelfde kunstje flikken in het Europese Parlement! Met 139 tegen 11 heeft de Tweede Kamer zich indertijd achter kruidenier JP geschaard, en dat blijft zo, zeker na dít akkefietje.

De Fransen willen haar beveiliging overigens ook niet betalen, noch het EP, noch het American Enterprise Institute, waar Ayaan tegenwoordig werkt, evenmin als de Amerikaanse regering. Wellicht is men bang voor een hellend vlak: moeten we straks iedereen gaan beveiligen die zich en beetje laatdunkend uitlaat over de fundamentalistische islam of andere licht aangebrande lui?

Slecht koopmansschap. Het NRC becommentarieerde deze week dat het imago van Nederland in het buitenland een dusdanige schade aan het oplopen is, dat het alleen al goedkoper zou zijn om Ayaan gewoon maar te beveiligen. Pragmatisch geredeneerd van het NRC. Maar ik weet niet of dat nu het juiste argument is. Anderen vinden de verdiensten van Ayaan in het aan de kaak stellen van de uitwassen van de islam voldoende reden.
Ik voel me meer aangesproken door de verklaring van het opnieuw tot leven geroepen Rushdie-comité."De veiligheid van Ayaan Hirsi Ali is niet alleen een persoonlijk belang voor haarzelf en voor diegenen die haar standpunten delen. De mogelijkheid van Hirsi Ali om binnen en buiten Nederland onbedreigd haar mening te uiten is een in internationale verdragen verankerd mensenrecht, een recht dat overal geldig behoort te zijn en dat ook bescherming biedt aan diegenen die het met Hirsi Ali oneens zijn.", schrijft het comité.

Eigen schuld? De achterliggende gedachte van de weerstand tegen het betalen van Ayaan's beveiliging is eigenlijk een beetje dat Ayaan de ophef aan zichzelf te danken heeft, vanwege haar confronterende manier van politiek bedrijven. Had ze maar niet zo ongenuanceerd moeten doen. Erger, beveiligd worden omdat je iets zegt dat anderen niet bevalt, voor sommige politici leek het wel een beetje een statussymbool te worden. Maar zelfs als we zeggen dat Hirsi Ali haar vrijheid van meningsuiting gebruikt om ongenuanceerd te kwetsen, dan is dàt natuurlijk iets wat we ter discussie moeten stellen. Niet iets dat we moeten zien als een reden om haar dan maar voor de fundamentalistische horden te werpen. Doe je dat toch, dan haal je het hele fundament onder onze beschaving vandaan: dat je iets uit kunt praten, in plaats van het met geweld op te lossen. En dat je daar wederzijds wijzer van wordt. Dat is beschaving. Dat sommige mensen niet wijzer wíllen worden, doet daar niets aan af.

Alleen de voltallige GroenLinks-fractie, D66, en de PvdA-er Paul Kalma hebben zich voorstander betoond van het doorfinancieren van Ayaan's beveiliging. Terecht. Misschien wel een ondankbaar kreng, Ayaan, maar wel ònze Ayaan - en wat belangrijker is: onze principes.