Thursday, January 31, 2008

Hoezee! Hoezee! Hoezee!Toen ik vijftien jaar was, mocht ik eens bij een bijeenkomst zijn met de nog best verse koningin Beatrix. Het jaar ervoor had ik nog heftig meegekraakt van 'Geen Woning Geen Kroning', en misschien was het wel daarom dat de conrector me als afgevaardigde van de school naar het toenmalige Philips Ontspannings Centrum stuurde. Het was een grote bijeenkomst van honderden mensen waaronder veel oud-verzetsstrijders en een boel Maatschappelijk Middenveld. Ik had al mijn protestbuttons opgedaan - dat waren er wel 20: Weg met de Navo, stem PSP, Abortus Vrij, de hele reutemeteut. Toen majesteit de zaal verliet, stond iedereen op, ook ik op de voorste rij. Plotseling raakte ik in grote verwarring: waren het niet, dacht ik opeens, juist deze uitingen van nationalisme die ook tot gruwelijkheden als oorlog leidden? Dat je elkaar alleen maar ziet als, zeg, nederlander en duitser in plaats van als mens enzo? Het leven kan best ingewikkeld zijn voor een jonge revolutionair want je moet opeens overal een mening over hebben. Om kort te gaan, ik ging principieel weer zitten, terwijl majesteit op twee meter afstand voorbij schreed.

Daar moest ik aan denken toen ik eerst het stuk van David las ('Willem de laatste') en toen dat van Christian ('Koningin van een provincie').

En ik moet zeggen, ik ben het met Christian eens. Over de koningin. Het is hoogst eigenaardig, die ophef als leden van het koningshuis toch wel heel verstandige dingen zegen. Bijvoorbeeld die ophef over de kersttoespraak van de Koningin, waarin ze pleitte voor tolerantie en verdraagzaamheid. Voor haar doen niets bijzonders en bovendien, vorsten en regeringsleiders hóren te pleiten voor verdraagzaamheid. Het zou wat worden zeg, als ze bevolkingsgroepen in hun koninkrijk tegen elkaar op zouden zitten te zetten - dan was 't gauw gedaan met 't koninkrijk.

Dan roept Wilders wat (ik ga het niet eens meer herhalen), en verdomd, paar weken later roept een domme journalist dat Wilders de stemming weer heel goed heeft aangevoeld en dat iedereen nu vindt dat de koningin het maar moet houden bij lintjes knippen. Iedereen??

Toen Maxima zei dat dé Nederlander niet bestaat, dat was natuurlijk gebaseerd op een stevige hoop gezond verstand en behoorlijk wat wetenschap. En dat sommige mensen een oproep tot tolerantie en respect nog steeds interpreteren als een vermaning om je mond te houden over al dan niet vermeende multiculti-misstanden - tsja, die plaat kennen we nu wel. Dat Beatrix' vaststelling in het boek 'Paleis Europa' dat Europa onze toekomst is, ook al weer bij dezelfde verongelijkten leidde tot luid gekrakeel...tsja. De boel bij elkaar houden, dat schijnt het grootste taboe te zijn van deze tijd.

En dan bevind je je als weldenkend links persoon opeens in de vreemde positie dat je je de kersttoespraak van de koningin met instemming leest. En dat je blij bent dat iemand in haar positie het hoofd koel houdt en tegenwicht biedt tegen het toenemend provincialisme in de politiek.

Dus ook van mij vandaag van harte gefeliciteerd, majesteit.
En vooruit, voor één keertje dan:
Leve de Koningin, hoezee, hoezee, hoezee!