Friday, July 06, 2007

Beelden met beelden bevechten: GroenLinks initiatiefwet media-educatie

Tofik Dibi, kamerlid voor GroenLinks, heeft een initiatiefwetsontwerp ingediend om via media-educatie kinderen te wapenen tegen schoonheidsidealen en pornoficatie van de media. Gezien het stuk dat ik schreef voor de Helling, een paar postjes hieronder, is het niet verwonderlijk dat ik het helemaal met hem eens ben. Het verbieden van onwelgevallige uitlatingen is uiteindelijk geen oplossing. Nog afgezien van het feit dat de overheid volgens mij niet zo'n zedenmeester moet zijn. Beter is het, om mensen -kinderen en volwassenen- bewuster te laten kijken naar wat ze tegen komen op internet en hoe bijvoorbeeld beeldmateriaal kan manipuleren. Go Tofik!