Saturday, April 07, 2007

itsy bitsy teenie weenie....


Tweehonderd vierkante meter vrouw in bikini waren de ChristenUnie in Utrecht toch echt teveel. De partij stelde er vragen over aan het college. Georganiseerde christenen manifesteren zich de laatste tijd steeds assertiever. Ze hebben het gevoel het tij mee te hebben, nu het erop lijkt dat religie een belangrijker plaats begint in te nemen in de samenleving. Dat er ook veel niet-georganiseerde toch-wel-beetje-religieuzen zijn, van ietsisten tot gelegenheids-zenboedhisten, dat blijft onbekend want die roepen nu eenmaal niet dat reclamedoeken met bikini's niet mogen.

Maar waar het mij om gaat is de argumentatie van de ChristenUnie. Mirjam Bikker, fractievoorzitter van de plaatselijke ChristenUnie vindt het een smakeloze reclameuiting, want ,,Vrouwen dienen een volwaardige plaats in de samenleving te hebben. Dit soort afbeeldingen staan haaks op die visie. Deze vrouw wordt daar neergezet als een lustobject.’’

Zodra min of meer fundamentatlische religies beginnen over de 'volwaardige plaats van vrouwen in de samenleving' word ik altijd een beetje wantrouwend. Ze nemen feministische retoriek over, maar met een héél ander doel. Want de ChristenUnie wil helemaal niet dat de vrouw volwaardig participeert, ze wil dat de vrouw achter het aanrecht blijft en voor de kinderen zorgt. Als fundamentalisten het hebben over de 'waardigheid' van de vrouw, dan is dat het begin van grenzen stellen aan hoe ze zich kleedt en gedraagt - en het eindigt met grenzen stellen aan haar bewegingsvrijheid.

Nee, laat de CU zich maar houden bij de retoriek van fatsoen en fulmineren tegen de sexualisering van de maatschappij. Dan weten we tenminste weer waar ze staan. Maar laten ze niet doen alsof ze opkomen voor vrouwen.