Monday, November 06, 2006

Karwei? Welk karwei?De afgelopen week lag Rutte in de VVD nogal onder vuur vanwege de tegenvallende peilingen. Hij beloofde al de hele week met een tegenaanval te komen. Zaterdag was het dan zo ver. Het langverwachte "thema dat de verkiezingsstrijd de komende weken zal beheersen". Rutte opende afgelopen zaterdag zijn VVD-campagne met de leuze "Het karwei begint nu pas". De VVD wil de komende vier jaar tweehonderdduizend mensen in de bijstand en de WW aan een baan helpen. Daarnaast moet het aantal startende ondernemers verdubbelen tot honderdduizend per jaar. En tenslotte streeft de VVD naar halvering van de schooluitval.

Is het toeval dat de VVD terugvalt op de terminologie uit de Lubbers-campagne uit 1989? Beslist niet. De VVD eigent zich met deze aggressieve campagne de successen van het huidige kabinet toe. ‘Het CDA had de premier, wij bepaalden het beleid’, aldus Rutte. Dat klopt zeker. Met deze VVD krijgt het CDA het nog moeilijk want ze voert nu een tweefrontenstrijd. Nu nog kijken of Rutte dit verhaal overtuigend over het voetlicht weet te brengen.