Friday, September 15, 2006

Strak stukkie

Omdat ik het niet beter had kunnen formuleren: Erik van ,. (komma punt) schreef een strak stukkie over de CIA-gevangenissen en de opstelling van minister Bot. Bot heeft aangegeven juridische bijstand aan de Amerikanen te hebben aangeboden om een constructie te vinden om krijgsgevangenen toch zwaarder te kunnen ondervragen dan mogelijk is op grond van de Conventie van Genève.