Tuesday, August 29, 2006

Arm? Vroeger, toen waren wij pas arm!

De definitie van armoede wordt aangepast. Dat heeft het Sociaal-Cultureel Planbureau aangegeven. Voor de nieuwe armoedegrens gelden de kosten van een basispakket voor voeding, kleding en wonen, plus een klein budget voor recreatie en sociaal verkeer. Voor alcohol en tabak is in het armoedebudget geen ruimte. De kosten voor krant, tijdschrift, huisdier, lidmaatschap van de bibliotheek en één (sport)vereniging tellen wel mee. Hm, dat van dat roken en drinken vind ik nogal bevoogdend, vooral als je weet dat veel armen dat hun laatste pleziertje vinden. En de computer, zit die er ook bij?
De nieuwe armoedegrens (een 'modest but adequate budget') bedraagt 758 euro per maand voor een alleenstaande. Het aantal armen zal daardoor sterk afnemen, van 9.8 naar 6.4%. Pas volgend jaar zal de definitie echt gaan worden gehanteerd. Laten we hopen dat het Nibud gelijk een gratis thuiswerkcursus budgetteren voor modest but adequate budgets gaat uitgeven.