Thursday, July 20, 2006

Somalië: operatie 'destroy hope'Sinds de Amerikanen ooit poogden 'hoop te herstellen' in Somalië, en er vervolgens smadelijk verjaagd werden, hebben ze niet echt heel veel bijgeleerd. Anderhalf jaar geleden trad een uitermate wankele overgangsregering aan in het land dat sinds vijftien jaar geen centrale regering kende. Er ontstond weer enige hoop, ook al hing de regering van opportunisme aan elkaar. De macht van de wardlords leek wat af te nemen.

De warlords, ook niet op hun achterhoofd gevallen, verklaarden zichzelf opeens tot strijders tegen het terrorisme. Ze richtten er zelfs een club voor op, de Alliantie voor Herstel van Vrede en Counterterrorisme (ARPCT). En de VS, opportunistisch als altijd, steunde de warlords met naar schatting 100.000 tot 150.000 dollar per maand. Ook al waarschuwden gerenommeerde clubs als de International Crisis Group dat dit Somalie wel weer eens terug in chaos zou doen storten, de VS trok zich er niets van aan. De Amerikaanse steun aan de warlords zette veel kwaad bloed in Somalie en bepaalde redelijk fundamentalistische groepen hebben daarvan gebruik gemaakt om hun positie te versterken.

Intussen deed de Ethiopisch gezinde overgangsregering (TFG) er ook alles aan om zich ongeloofwaardig te maken. Ze gebruikte de toenemende chaos om internationaal ingrijpen af tedwingen, liefst van Ethiopie. Ethiopie, overigens, dat onder leiding van dictator Meles Zenawi niet bijster geïnteresseerd is in mensenrechten en dat soort onzin, schurkt ook stevig tegen de VS aan.

Het is deze chaos, waar enkele maanden geleden de islamitische rechtbanken (UIC, Union of Islamic Courts) en de aan hen gelieerde milities in sprongen. Ze namen al gauw Mogadishu over en het grootste deel van Zuid-somalie. Sindsdien is de onveiligheid absoluut afgenomen. Alleen is het nu verboden om voetbal of video's te kijken of muziek te luisteren. De Islamitische milities staan nu op 60 kilometer van Baidoa, de zetel van de TFG. Ethiopië vindt dit een mooie reden om Somalië binnen te vallen en heeft al troepen de grens over gestuurd. De Internationale Contact Group, een groepje landen onder leiding van Noorwegen en de VS, dringen nu aan op vredesbesprekingen tussen de TFG en de Islamitische milities. Die besprekingen staan voor dit weekend gepland. Of het wat oplevert? Niet zo lang de VS zogenaamd 'counterterrorisme' laat gaan boven mensenrechten.