Monday, July 24, 2006

Condi's tactics - oorlog in libanon (4)


Voor het oog (en oor) van de hele wereld stak Bush afgelopen week een stokje voor een vredesmissie van Blair naar het Midden-Oosten. Dat was een mooi klusje voor zijn Condi. En Condi had geen haast. Eerst ging ze nog eventjes wat papier verplaatsen in Washington, en intussen kon Israël rustig doorgaan.
Gister is ze vertrokken, en guess what? Opeens komt er beweging in de zaak. Waar de VS de hele tijd tegen een staakt-het-vuren waren (Kofi's Annan's plan werd direct afgeschoten om in terminologie te blijven) zijn ze nu opeens een stuk genuanceerder. En Israël, voorheen categorisch tégen een UN-vredesmissie, vindt dat opeens een goed idee mits met sterk mandaat.
Daardoor zijn alle ogen nu gericht op Syrië, geheel in lijn met Bush' opmerking dat "what they need to do is get Syria to get Hezbollah to stop doing this shit and it’s all over. " Weliswaar hebben Syrië en Iran Hezbollah in de begindagen helpen opbouwen, en steunen beide landen Hezbollah nog steeds met wapens - het is zeer de vraag of Syrië en ook Iran Hezbollah echt wel kunnen tegenhouden zoals Bush zegt. Hezbollah is de afgelopen jaren een zelfstandig opererende groep geworden. Ze had wel degelijk haar eigen agenda, en de ontvoeringsactie was al maanden voorbereid.
Omdat de VS bepaald geen nauwe diplomatieke banden hebben met Syrië, zal druk op dat land overigens eerder via Egypte en Jordanië worden uitgeoefend. Beide landen, Iran en Syrië, zullen hopelijk geïsoleerder komen te staan in het Midden-Oosten en dat is wat de VS willen. Maar op de achtergrond speelt dat de US er veel aan gelegen is om Iran (met haar nucleaire aspiraties) en Syrië te verzwakken, en dat Israël leuk bezig is om de kastanjes uit het vuur te halen. De VS hebben geen haast. Vandaar dat Rice Israël nog even rustig zijn gang laat gaan.

Wat kan de uitkomst zijn van het diplomatieke proces? Omdat noch Hamas' noch Hezbollah's politiek leiderschap bereid was om een diplomatieke deal met Israel te sluiten, was een militair conflict onvermijdelijk. Een erkenning door beide groepen van Israël is ondenkbaar: een precair even wicht is het best haalbare. Die door Israël nu gevraagde NAVO-macht komt er wellicht wel - ooit, een keertje. Maar als het aan de VS ligt, gaat het conflict nog eventjes door.