Tuesday, June 20, 2006

D66 kwoo vadis

D66. Een partijtje met een waterhoofd: relatief weinig leden (12.000), weinig wortels in het land. Bij de gemeenteraads-verkiezingen bijna de helft van de zetels kwijt. Geen duidelijke politieke lijn. Kroonjuwelen wegggegeven en leentjebuur aan het spelen voor nieuwe politieke punten. Het enige dat maakt dat de partij 'er nog toe doet' is dat ze meedoet aan het kabinet - en wat voor kabinet. Dichter bij de status 'virtuele partij' kun je niet komen.

Wie zou daar nu lijsttrekker van willen zijn? Toch nog acht mensen, waarvan twee serieuze kandidaten. Volgens de peilingen wint Van der Laan het - maar wat zeggen peilingen? Een verheffend toneel is het niet. Prominenten betrekken zoals altijd hun stellingen. Loesewies heeft Pechtold 'ongeloofwaardig' genoemd, en Pechtoldje is al dagen bezig daarover beledigd te zijn. Een inhoudelijke discussie is ver te zoeken. Uit alle macht proberen D66-ers te betogen dat er wel degelijk iets te kiezen is. Nee, geen richtingenstrijd maar een verschil in leidersschapstijl.

Maar dat is nu net de achilleshiel van de partij. Wat doet het ertoe, leidersschap, als je niet weet waarheen omdat je enige uitgangspunt 'Pragmatisme' heet? Kloek leidersschap - maar quo vadis? Stiekem hoop ik dat het Van der Laan wordt. Die heeft nog net wat meer in huis dan de ijdeltuit Pechtold.