Tuesday, May 16, 2006

Het Ayaan-debat (3): nog wat jok

Ach, wat jammer dat ik artikel 14 niet bij de hand heb. Want daar gaat het nu over. Mag de minister een uitzondering maken voor het ontnemen van het nederlanderschap in geval van valse naam? Nee, niet bij valse personalia, houdt Verdonk vol. Maar bij verschrijvingen mag het wel vindt ze. Daarover gaat artikel 14. Vindt ze. Maar dat kan natuurlijk niet: ook in geval van verschrijvingen zou gelden dat "het Nederlanderschap niet is verleend omdat het rechtsgevolg niet is opgetreden".
Bovendien zijn er voor Ayaan talloze bijzondere omstandigheden aan te wijzen om uitzonderingen te maken. Eén van die bijzondere omstandigheden wordt met name genoemd door de Hoge Raad: als een persoon ook onder een andere naam bekend staat.