Tuesday, May 16, 2006

Het Ayaan-debat (2): een beetje jok van Rita

Oei oei oei wat lult ze zich vast. Duidelijk is, stelt Femke Halsema, dat de echte naam van Ayaan Hirsi Ali al eerder bekend was - uit haar boeken. Waarom dan nu opeens een onderzoek? Duidelijk is ook dat Verdonk vrijdag nog riep dat geen onderzoek nodig was - en zegt nu er toch al mee gestart te zijn. Bovendien geeft Verdonk een andere versie van het gesprek dat Ayaan met haar had naar aanleiding van Taida- en waarin Ayaan zelf zegt Verdonk verteld te hebben dat ze gelogen had.
En als klap op de vuurpijl stelt Wouter Bos dat Verdonk, anders dan ze zelf zegt, volgens de Hoge Raad wel degelijk de mogelijkheid had om bijzondere omstandigheden toe te passen en alsnog het nederlandersschap toe te kennen c.q. niet af te nemen. Verdonk houdt vol 'alleen maar geconstateerd te hebben' dat Ayaan geen Nederlandse was geworden.