Tuesday, April 11, 2006

rustig

Dat het even wat rustiger is op dit weblog komt omdat ik elders zo veel aan het schrijvenben. Met het ambtonetwrek schrijven e namelijk ene stuk voor de schrijfcommissie van GroenLinks vor het verkiezingsprogramma van het volgend jaar. Behalve daarover wordt ook nagedacht (optimistisch) wat de missie voor een nieu links kabinet zou moeten zijn.

optimisme
Volgens mij is de belangrijkste missie vooral economisch optimisme uitstralen. En het moet niet moeilijk zijn om optimistischer te zijn dan dit kabinet. Je kunt als nederland heel goed zelfvertrouwen hebben in bijvoorbeeld de globalisering, als je maar weet waar je op inzet. En volgens mij moeten we niet inzetten op 'lage lonen' en 'goedkoop produceren', want die strijd hebben we al lang verloren. We moeten inzetten op het topsegment van de kenniseconomie. En dan is het ook vrij makkelijk te zien waar dat kan zijn: op alternatieve energie-onderzoek bijvoorbeeld (booming markt!) en op milieu- en watertechnologieƫn, maar tegelijkertijd ook een breed innovatiebeleid. Dat betekent: MKB- en starters steunen, het obligate investeren in top-onderzoek en onderwijs (maar je kunt het niet genoeg herhalen).

openheid
En als je echt graag met de hele wereld zaken wil doen (en dat willen we, behalve met verderfelijke regimes), dan moet je zelf een houding hebben van openheid naar andere culturen. Daar schieten we nu tekort.

We doen het met zijn allen.
Op gebied van sociale zekerheid moeten we toe naar een systeem dat er op gericht is dat iedereen zo veel mogelijk meedoet, en zich ook zo veel mogelijk blijft ontwikkelen. Want ook al blijft het aandeel laaggeschoolde banen redelijk gelijk, die banen vergen wel steeds meer sociale vaardigheden en steeds meer specifieke kennis. Een beetje het deense model dus. Wat mij betreft zetten we hard in op het betrekken van laagopgeleidde mensen bij de arbeidsmarkt, van dat deel dat nu al tijden niet aan de bak komt. Ik ben niet vies van melkertbanen wat dat betreft. Iedereen meedoen, is een heel sociale leus!

Warme samenleving.
Wat mij betreft zeten we ook in op kleinschaliger werken in de publieke sector. de ontwikkeling die je nu ziet van dat in wjikcentra een aantal instellingen op wijkniveau bij elkaar zit, vind ik prima. Dat bindt ook. Tegelijk zouden we meer aandcaht moeten besteden aan de publieke ruimte. Als je met zoveel op een kluitje woont als wij is dat gen overbodige luxe, en het helpt mensen zich thuis te voelen en verbonden te voelen. Daarnaast mogen publieke instellingen (scholen, gezondheidszorg) van mij wat meer maatwerk leveren en ruimte laten voor het oordeel van professionals. Dan krijgen die ook weer zin in hun werk en wij weer betrokken gemeenteambtenaren en werkers. Een warme samenleving, lijkt me ook een mooie leus.

Kortom, het verkiezingsprogramma is wat mij betreft al geschreven.