Wednesday, April 12, 2006

mark-banen

Een proefballonnetje van Mark Rutte. Mensen in de bijstand moeten gewoon nuttig werk gaan doen. Ze mogen ook wel een soort van Melkertbanen, maar dan voor 80 to 90 procent van het minimumloon. (Het minimumloon is 1272 euro voor een volwassene, de bijstand 600 euro). Ja zeg, beetje maatschappelijk nuttig werk gaan doen voor een écht salaris, daar beginnen we niet aan!
Het proefballonnetje is een beetje mislukt. Ik snap ook wel waarom. Niet alleen is het de vraag of je sommige onbemiddelbaren nog wel richting baan krijgt, maar Rutte probeert ook in hardheid Rita te evenaren, en dat heeft iets oneigenlijks. Hij moet een beetje bij zijn eigen imago blijven.