Thursday, March 02, 2006

Ohooh! (2)


Demo tegen uitzetbeleid.

Zo ergens in de krochten buiten de meeste media-aandacht speelt zich nog een drama af rond asielzoekers. Syrische ditmaal.
Syrische asielzoekers die in Nederland uitgeprocedeerd waren, kregen onlangs een brief van de IND afdeling asiel. Of ze op gesprek wilden komen, over terugkeer naar Syrie. Ze moesten de uitnodigigsbrief meenemen. Op de brief stond het stempel DDO Vreemdelingenzorg Unit Asiel.

Kwamen ze op gesprek, zaten daar opeens Syrische ambtenaren. Je schrikt je dan als asielzoeker zowiezo rot, maar wat erger was, de IND-ambtenaren verlieten de kamer en lieten de asielzoekers alleen met Syrische ambtenaren. Die vervolgens de bezoeker vroegen of die soms asiel had aangevraagd. Intimiderend. Waarom? Syrië vindt het niet zo leuk als haar onderdanen in het buitenland asiel aanvragen. Dat doet maar afbreuk aan Syriës goede naam. Syrië heeft nogal een beruchte geheime dienst ook. Dat is dezelfde club als die de Libanese president Hariri vermoordde.
Je zult dus maar, geïntimideerd, 'ja' antwoorden. Dan hang je als je terugkomt. Zowiezo hang je als je op gesprek komt omdat de Syrische veiligheidsdienst dan al redelijkerwijs kan vermóeden dat je asielzoeker bent.

Dat terzijde. In deze procedure heeft de IND onder leiding van Rita Verdonk een aantal overtredingen begaan. Tel mee:
1. Asielgegevens mogen nimmer worden verstrekt aan autoriteiten van het land van herkomst. Dat is om de veiligheid van terugkerende asielzoekers te waarborgen.
2. Autoriteiten van een ander land horen op Nederlands grondgebied niet buiten de aanwezigheid van de Nederlandse autoriteiten mensen te ondervragen.
3. De delegatieleden weigerden de aanwezigheid van advocaten of vertrouwenspersonen van de uitgeprocedeerden bij de gesprekken. Maar iedereen in Nederland, dus ook een vreemdeling mag zich te allen tijde laten bijstaan door een advocaat of een raadsman.

Eerder al is Verdonk onderuit gegaan in dit soort zaken, namelijk in het Congodebat, waar de IND stelselmatig asielgegevens bleken te verstreken aan Congolese autoriteiten. In de Kamer kwam ze weg met een excuus en een ''tzalnooitmeergebeuren'. Nu flikt ze weer.

Tsjk tsjk tsjk. Verdonk heeft zich niet aan de regeltjes gehouden. Weet je wat we met dat soort mensen doen tegenwoordig? Die zetten we uit!
Syrië of Congo, mevrouw Verdonk?