Thursday, March 02, 2006

Gehoord

Omgeroepen in de trein:
"Willen de mensen die in het voorste treinstel op het balkon staan, zich naar de gangpaden begeven? Er moet een vluchtroute vrij blijven voor de machinist".
Was de machinist van plan ergens tegenaan te rijden? Was hij bang dat hij bij het binnenrijden van het station zou worden gestenigd door boze reizigers? Had hij last van hyperventilatie? Paniekstoornissen? Trein kapot? Bom in trein?
Maar dat zeiden ze niet.