Thursday, March 09, 2006

Nieuwe peiling

Ziezo, de raadsverkiezingen zijn voorbij en we hebben weer een nieuwe peiling. Voor wat de oude peiling betreft, sommige dingen zijn iets anders verlopen dan jullie (en ik) dachten, maar het meeste kwam uit. Ja, de PvdA kwam sterk terug (16 stemmen) en D66 werd bijna weggevaagd (19 stemmen). Het CDA verloor (6 stemmen), maar we hadden niet verwacht dat het zo erg zou zijn. GroenLinks is níet onder de voet gelopen door de SP, zoals enkelen dachten, want we zijn groter gebleven. Wel hebben we natuurlijk last gehad van de PvdA. En wat bijna niemand van jullie verwacht had: Nawijn heeft dus wel 5 zetels in Zoetermeer!

Nieuwe peiling. Wat denken jullie dat er aan de hand van deze uitslag zal gebeuren de komende maanden? Kómt dat linkse kabinet er? Of gaan we toch door het midden? Of wint dit kabinet zoveel bij een aanpassing van haar toon en beleidslijn dat het kan aanblijven?
Zoals altijd kun je hier ook weer eigen suggesties doen.