Friday, February 24, 2006

Onze grondrechten zijn bij D66 in zeer goede handen.


In een interview in Trouw, op 3 september 2005, getiteld "Burger moet zuinig zijn op privacy en vrijheid", riep de toen nog redelijk verse minister van bestuurlijke vernieuwing Alexander Pechtold, de burger op om kritisch te zijn ten opzichte van voorstellen die zijn privacy bedreigden. "Met een almaar verdergaande beperking van vrijheden van burgers dreigen we mee te werken aan wat de terroristen juist proberen te bereiken: een ontwrichting van onze economie, van onze open democratische samenleving. ", vond Pechtold. Het bewaren van allerlei privacygegevens, " Pechtold gruwt ervan en wil, ook in het kabinet, de discussie wel eens aangaan of die nu echt allemaal nodig zijn. (...) "De politici komen te snel in de verleiding om vrijheden in te perken. De burgers gaan daar te makkelijk in mee, omdat zij denken dat het nodig is voor hun veiligheid.". Aldus Minister Pechtold.
Afijn, duidelijk interview. Pechtoldje herhaalde zijn punt nog een keer op zijn eigen site en toen nog eens in het blad "Ons Contact' van de SGP-jongeren en totdat hij er uiteindelijk voor op de vingers werd getikt omdat hij zich te ver verwijderde van het kabinetsstandpunt. Foei.

Zo, en wat nu? Lezen wij vandaag in de Volkskrant dat Pechtoldje stiekem een databestand aan het opbouwen is op basis van al onze paspoortgegevens en -foto's en zelfs biometrische gegevens? Een bestand dat het College Bescherming Persoonsgegevens onnnodig vindt en zelfs onveilig? Een bestand van een soort dat in Duitsland verboden werd?
En dat alles nog wel zónder het eerst aan het parlement te hebben voorgelegd, onze democraat?