Thursday, December 22, 2005

Besluit tot voornemen tot hoorzittingen om mogelijk te maken om best wel een beetje naar Afghanistan te gaan, misschien.

Het D66-virus tast nu wel het hele kabinet aan. Het heeft vandaag besloten dat het "het voornemen heeft" om volgend jaar 1100 a 1300 militairen naar Uruzgan te sturen, naast de 600 die nu al in Afghanistan zitten. Dat maakten de D66-ministers Brinkhorst (Economische Zaken) en Pechtold (Bestuurlijke Vernieuwing) bekend. ,,Het is een voornemen, geen besluit'', zei Brinkhorst na de ministerraad met nadruk. Pechtold zei dat het kabinet "het mogelijk maakt dat de Tweede Kamer in januari en februari hoorzittingen en een debat over de voorgenomen missie kan houden".

Het definitieve besluit over de missie neemt het kabinet pas na het debat in de Kamer begin februari. D66 is in de kamer althans tegen de missie. SP en GroenLinks zijn tegen. PvdA is misschien tegen. Het CDA heeft laten weten dat het Kabinet moet afzien van de missie als niet twee-derde voor is. Lache.
De Kamer gaat begin januari eerst zelf praten in Kabul. Dan volgt eind januari een briefing en een hoorzitting met externe deskundigen. Begin februari is dan weer een debat met de Kamer, waarna het Kabinet definitief besluit over de missie neemt. Formeel is voor het zenden van militairen overigens geen toestemming van het parlement nodig: ze mogen het helemaal zelf weten.