Thursday, November 24, 2005

Spandoeken mogen blijven hangen.


Deze mag dus ook weer.

De rechtbank in Amsterdam heeft zojuist besloten dat de Staat geen spandoeken meer mag weghalen met beledigende teksten over minister Verdonk (Integratie). Het gaat daarbij om een poster met de woorden 'Reisbureau Rita, arrestatie, deportatie, crematie, adequaat tot het bittere eind', dat aan een pand in Nijmegen hing.

Over de gemeente Amsterdam, die in eerste instantie ook was gedaagd, deed de rechter geen uitspraak, omdat de gemeente zelf al had aangegeven voorlopig geen spandoeken meer in beslag te nemen. De rechter oordeelde dat de Staat dat ook niet mag doen, tenzij het OM overgaat tot strafvervolging en de strafrechter alsnog beslist dat de teksten smadelijk zijn.

Het weghalen van de poster is wel degelijk een inbreuk op het recht op vrijheid van meningsuiting, oordeelt de rechter. ,,Met de tekst en de vormgeving van de poster wordt uiting gegeven aan de boosheid en verontwaardiging over het omkomen van elf gedetineerde vreemdelingen bij de brand in het cellencomplex op Schiphol-Oost'', staat in het vonnis. ,,Vast staat dat de omgekomen personen voor hun veiligheid volstrekt waren overgeleverd aan de zorg van de Staat. Mede daarom heeft deze gebeurtenis grote maatschappelijke onrust veroorzaakt.''

De rechter vindt dat zolang niet is aangetoond dat alles is gedaan om de gedetineerden te redden, ervan mag worden uitgegaan dat de Staat ernstig zou kunnen hebben gefaald.

Goh. Links heeft dus gelukkig ook nog vrijheid van meningsuiting.