Monday, October 17, 2005

Bouwtop


De top van de Nederlandse bouwbedrijven moet worden vervangen, schrijft het NRC. Ze kan niet geloofwaardige de belangrijke veranderingen doorvoeren die nu nodig zijn. Anders gezegd: de top heeft zulke vuile handen gemaakt, dat dat niemand ze meer gelooft. Erger: uit promotie-onderzoek van organisatieadviseur L. Vulperhorst blijkt onder meer dat bouwondernemers publieke opdrachtgevers volslagen 'incompetent' en onprofessioneel vinden. Verder blijkt het in de bouwbranche zèlf ontbreekt aan competentie en professionaliteit die nodig is om intern het aanbestedingsbeleid te moderniseren (lees: eerlijk aan te besteden en ècht te concurreren).

En het allerergste? 'Topfunctionarissen', schrijft het NRC, 'kijken in de gevoerde gesprekken ook niet met schaamte terug op de jarenlange praktijk van prijsafspraken en kartelvorming in de bouw. ,,We hadden geen geschreven regels, maar wel een soort van gedragscode voor de groep. Het belangrijkste was dat we elkaar konden vertrouwen. In die zin waren we 'mannen van eer' (..) Je wist dat je elkaar nodig had'', aldus een van de geïnterviewde topfunctionarissen.'

Goh, ook nog een omerta.